Ajankohtaista

Hallitus päätti, ettei se edellytä M-luokan poikasilta tunnistemerkintää (poiketen standardin määräyksistä). 
Päätös on voimassa toistaiseksi ja astuu voimaan 29.04.2024 alkaen.