PET-luokat ja säännöt

PET-luokka (lemmikkiluokka)
Pet-luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki yli 2kk ikäiset kanit. Luokassa kanit jaetaan sukupuolen ja iän mukaan eri luokkiin, joista valitaan luokkavoittajia. Kanin värillä tai rodulla ei ole merkitystä arvosteluun, myös risteytys-, kastroidut ja steriloidut kanit voivat osallistua tähän luokkaan. Luokassa palkitaan kaikkein parhaiten hoidetut, ruokitut ja käsitellyt kanit. Luokkavoittajista valitaan lopuksi koko näyttelyn viisi parasta pet-kania (PPK1-6). 


SÄÄNNÖT PET- ELI LEMMIKKIKANIEN ARVOSTELUUN

1. Pet- eli lemmikkiluokan alaikäraja kanille on 2 kuukautta näyttelypäivänä. Muuten luokassa voidaan esittää minkäkokoinen, -näköinen tai -rotuinen kani.

2. Pet- eli lemmikkiluokan kani ilmoitetaan luokkaan joko ilmoittautumiskaavakkeella postitse tai jälki-ilmoittautuneena näyttelypaikalla, näyttelykutsussa ilmoitetaan ilmoittautumistapa. Kanin ilmoittautumisessa tulee näkyä kanin nimi, ikä, sukupuoli ja omistaja. Lisäksi ilmoittautumiseen voidaan laittaa kanin väri, vanhemmat, kasvattaja yms. seikat joita pet-ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään.

3. Pet- eli lemmikkiluokan kanit jaotellaan näyttelyluetteloon tai jos luetteloa ei tehdä, tuomariluetteloon sukupuolen ja iän mukaan järjestykseen. Näyttelyluokat ovat seuraavat:
Baby luokka, uroksille , ikä 2-4kk näyttelypäivänä.
Nuorten luokka, uroksille, ikä 4-9kk näyttelypäivänä.
Avoin luokka, uroksille, ikä 9-36kk näyttelypäivänä.
Seniori luokka, uroksille, ikä 36-72kk näyttelypäivänä.
Veteraani luokka, uroksille, ikä 72kk ja yli näyttelypäivänä.

Baby luokka, naaraille, ikä 2-4kk näyttelypäivänä.
Nuorten luokka, naaraille, ikä 4-9kk näyttelypäivänä.
Avoin luokka, naaraille, ikä 9-36kk näyttelypäivänä.
Seniori luokka, naaraille, ikä 36-72kk näyttelypäivänä.
Veteraani luokka, naaraille, ikä 72kk ja yli näyttelypäivänä.

4. Pet- eli lemmikkiluokassa tuomarina saa toimia Suomen Kaniyhdistyksen hyväksymä kanien Pet-tuomari. Jos järjestävänä yhdistyksenä toimii joku muu yhdistys, voidaan tuomarina käyttää myös Suomen Jyrsijäliiton kouluttamia tuomareita. Vuoden parhaan Pet-kanin arvoon oikeuttavia pisteitä saa ainoastaan Suomen Kaniyhdistys Ry:n järjestämistä näyttelyistä.

5. Pet-tuomari ei saa arvostella omassa omistuksessaan tai perheenjäsenen omistuksessa olevaa kania.

6. Pet-tuomarin ei tule tietää minkänimisiä tai kenen omistuksessa olevia kaneja hän arvostelee. Täten pet-tuomarille ei tule antaa luetteloa ennen arvostelua. Paras keino ilmoittaa kanit tuomarille on tehdä ns. tuomariluettelo, johon näyttelyn kanit tulevat samaan järjestykseen kuin yleisölle tehdyssä näyttelyluettelossa, mutta ilman nimiä ja omistaja/kasvattajatietoja.

7. Palkitseminen:
· Jokainen arvosteltu kani saa tuomarin allekirjoittaman kirjallisen arvostelukaavakkeen ellei pet-luokkaa viedä täysin läpi ilman kaavakkeita. Tällöin tuomarin suullisen arvostelun tulee olla riittävä.
· Jokaisen näyttelyluokan parhaimman pistemäärän saanut kani saavuttaa Luokkavoittaja (LKV)- arvon. Jos samassa luokassa on useita kaneja samoilla pisteillä, valitsee tuomari niiden keskuudestaan yhden kanin luokkavoittajaksi. Luokkavoittajat voidaan palkita LKV-ruusukkeilla.
· Tuomari voi antaa kanille halutessaan Kunniamaininnan (KUMA) jostain erityisestä ominaisuudesta. Palkintojenjaon yhteydessä tuomari päättää antaako kaikille KUMA:n saaneille kaneille ruusukkeen.
· Tuomari valitsee kanien keskuudesta Parhaat Pet-Kanit (PPK 1-6). PPK:t jaetaan seuraavan kaavan mukaan: PPK-sijoitus / viisi arvosteltua kania, kuitenkin enintään kuusi PPK-sijoitusta / näyttely.

Eli arvosteltu 1-5 kania, palkitaan -> PPK 1
6-10 kania -> PPK 1-2
11-20 kania -> PPK 1-3
21-25 kania -> PPK 1-4
yli 25 kania -> PPK 1-6

Näissä sijoituksissa tulisi pysyä, mutta tuomari voi halutessaan päättää sijoittaako enemmän /vähemmän PPK-sijoituksia kuin mitä kanimäärä oikeuttaisi. Jokainen PPK-sijoittunut kani saa palkinnon. PPK-kilpailussa voittaa se kani, joka on arvostelussa saanut parhaimmat pisteet. Samojen pisteiden saaneiden kanien järjestyksen päättävät tuomarit yhdessä.

· Jos näyttelyssä on pet- eli lemmikkiluokka jollekin jyrsijälajille, jaetaan niiden kesken palkinnot kuten kaneilla ellei lajiyhdistyksiltä tule eri ohjeita. Tällöin kanien PPK-sijoitusta kutsutaan marsuilla PPMsjoitukseksi (Paras Pet-Marsu), hamstereilla PPH-sijoitukseksi (Paras Pet-Hamsteri) jne soveltaen eri lajien kesken.

· Useamman lajin pet-näyttelyssä voidaan yhdistyksen niin päättäessä jakaa eri lajien kesken Best In Show-palkinnot. Tällöin jokaisen lajin paras osallistuu lajien väliseen Best In Show-kisaan.

· Lisäksi pet- eli lemmikkiluokissa voidaan jakaa (yleensä lahjoitettuja) erikoispalkintoja.

8. Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Kaniyhdistys ry:n ja sen alayhdistysten näyttelyissä. Suomen Kaniyhdistys ry suosittelee muillekin yhdistyksille näiden sääntöjen käyttöä. Säännöissä olevat luokkajaot ja palkitsemistyylit ovat ehdottomia, niistä ei saa poiketa kuin Suomen Kaniyhdistys ry:n hallituksen luvalla.