Suomen Kaniyhdistys ry

SKY on perustettu vuonna 1989 ja on alansa vanhin Suomessa yhtäjaksoisesti toiminut yhdistys. Jäsenmäärältään se on maamme suurin kanialan asiantuntijajärjestö. Vuodesta 2003 lähtien yhdistys on ollut Suomen katto-organisaationa Pohjoismaisessa Kanistandardissa. Kaniyhdistys toimii kanien kasvattajien ja harrastajien yhdyssiteenä ja keskusjärjestönä sekä kaniharrastuksen etujärjestönä. Alansa asiantuntijana Kaniyhdistys pyrkii lisäämään jäsenten ja yleisön kanitietoutta. Lisäksi se on yhteydessä alan sidosryhmiin ja pyrkii toiminnallaan edistämään sekä lemmikkien että puhdasrotuisten kanien kasvatusta ja hyvinvointia. 

Jäsenyys kannattaa
Jäsenenä olet osa Pohjoismaista kaniyhteisöä. Pohjoismainen standardi varmistaa yhteneväisen arvostelun Pohjoismaissa. Standardiin on koottu kaikki se tieto, jonka kasvattaja ja näyttelyharrastaja tarvitsee. Se on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1950. Standardista löytyvät kaikki voimassa olevat rotumääritelmät, värit ja kuviot sekä näyttelysäännöt. Pohjoismaiseen Kanistandardiin on hyväksytty yli 65 eri rotua kuudesta eri roturyhmästä. Hyväksyttyjä värejä ja kuvioita tunnetaan yhteensä yli 45 ja turkkimuunnoksia ainakin seitsemän. Kotimaista kanirotua ei vielä ole. Pohjoismaista kanistandardia käytetään sellaisten virallisten yhdistysten näyttelyissä, jotka ovat Pohjoismaisten pääyhdistysten jäseniä. Kaniyhdistys julkaisi ensimmäisen suomenkielisen painoksen standardista vuonna 2012. 

Jäsenenä voit osallistua näyttelyihin
Kaninäyttelyt ovat suosittuja tapahtumia ja niitä järjestetään lähes joka kuukausi. Suomen Kaniyhdistys ry:llä on Suomen laajin yli 10 000 kanin kantakirja, jota se ylläpitää rekisteröimällä rotukaneja. Vain Suomen Kaniyhdistyksellä ja sen jäsenyhdistyksellä on oikeus järjestää viralliset Pohjoismaiset ulkomuotonäyttelyt sekä Pohjoismainen Voittajanäyttely LU.  Jäsenellä on oikeus osallistua ulkomuotoluokkiin. Näyttelyiden   lisäksi SKY järjestää jäsenistölleen erilaisia kursseja ja tapahtumia.

Kanimakaziini on kaniharrastajan ja jäsenen tietopaketti
Kaniyhdistyksen korkealaatuinen ja kokonaan värillinen jäsenlehti on KANIMAKAZIINI, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se on samalla Suomen suurin kanialan lehti, jolla on yli 500 lukijaa.