LUENTO - Jalasjärvi

  • su 6.8.2023 klo 1014
  • Keskikylän maneesi

Värit & turkit -luento

Pitäjä: Tor Gillerholtmoen, Norja

Osallistuminen luennolle maksaa 10 € / per henkilö.

Luento maksetaan SKY ry:n tilille POP-pankki FI93 4786 0010 0825 86
käyttäen kutsussa mainittua viitettä. Ellei ilmoitettu viite toimi, käytä maksun viitteenä
numeroa 34568. Liitä kuitti maksusta ilmoittautumiskaavakkeen mukaan.

VIITE: 2023 030

Osallistujat voivat tuoda 3 kania per rotu, saman rodun edustajat otetaan yhtä aikaa pöydälle.
Ei arvostelua tai luentomateriaalia. Vaan tarkoituksena osallistuvaluento kasvattajille, avointa
keskustelua, kanien kopeloimista ja kysymyksien esittämistä. Keskustellaan rungoista,
virheasennoista, värivyöhykkeistä, erilaisista kuvioista ja roduista jne... Mahdollisuus myös
projektikaneille osallistumiseen, ei vaadita ulkomuotonäyttelykelpoisuutta.

Ilmoittautumiset viimeistään 29.07.2023 mennessä alla olevalla kaavakkeella: